Ftesë për ofertim

NLB Banka sh.a. me seli në Prishtinë shpall tender për aplikimin e udhëzimit administrativ nr. 02/2017 për transferimin e çmimeve.


Afati i konkurrimit:

Pjesëmarrësit në tender duhet të aplikojnë deri më 17.10.2017 (në ora 12:00).

Hapja e Tenderit:

Bëhet më 17.10.2017, në ora 14:00.

Pjesëmarrësit për rezultatin e tenderit do të njoftohen pas aprovimit nga ana e organeve kompetente të Bankës.

Aplikimi (Tenderimi) bëhet në lokalet e NLB Banka në Prishtinë Rr. Ukshin Hoti nr. 124.

October 3, 2017