Ftesë për ofertim

Për furnizimin, servisimin, montimin dhe demontimin e kondicionerëve

Për furnizimin me pajisje, licenca dhe shërbime të IT-së.

Për furnizimin, servisimin, montimin dhe demontimin e kondicionerëve.

Për servisimin,mirëmbajtjen e rregullt,mbushjen dhe furnizimin me aparate kundër zjarrit dhe kontrollin,shqyrtimin e presionit dhe rrjedhës...

Shërbimet e pastrimit

Për servisimin, mirëmbajtjen e rregullt, mbushjen dhe furnizimin me aparate kundër zjarrit dhe kontrollin, shqyrtimin e presionit d...

Për servisimin dhe mirëmbajtjen e veturave të NLB Banka sh.a.

Për furnizim dhe servisim të Kasafortave (Sefa-ve)

Për furnizimin dhe instalimin e ATM -ve.

Për furnizim dhe servisim të Kasafortave (Sefa-ve)