Invitation to Bid

Për ofrimin  e shërbimeve për sigurimin fizik të objekteve, transportin e parave të gatshme dhe dërgesave tjera me vlerë në njësitë...