IBAN Convertor

Ju informojmë se nga data 1 shkurt 2015 standardi IBAN (International Bank Account Number/ Numri ndërkombëtar i llogarisë bankare,) ka filluar të zbatohet në Republikën e Kosovës.

Standardi IBAN aplikohet vetëm për pagesat ndërkombëtare.

Aplikimi i IBAN-it përmirëson efikasitetin dhe cilësinë e realizimit te transfereve ndërkombëtare.

Luteni të kontaktoni Degën më të afërt të bankës për gjenerimin e IBAN-it të llogarisë tuaj dhe SWIFT Kodin e bankës ose të vizitoni faqen tonë të internetit, ku për lehtësimin tuaj mund të gjeni IBAN konvertuesin.

IBAN Convertor