Njoftim


Të nderuar klientë,

Ju njoftojmë se NLB Banka sh.a. Prishtinë ka lansuar online dizajnin e ri të aplikacionit e-banking. Ridizajnimi është bërë me qëllim të thjeshtimit dhe unifikimit me standardet e identitetit të ri korporativ në nivel të Grupit NLB. Ndryshimet janë vetëm në emrin e Bankës, në ngjyra dhe ikona ndërsa transaksionet dhe pagesat do të kryhen në mënyrë të njejtë si më parë pasi që nuk ka ndryshuar asgjë në funksionalitet

August 9, 2016