Njoftim


Të nderuar qytetarë!

Ju njoftojmë se Sporteli që gjendet në objektin e Komunës së vjetër të Prishtinës, nuk do të ushtrojë veprimtarinë e vet bankare duke filluar nga data 1.7.2016.

Të gjithë qytetarët, në të ardhmen mund të vazhdojnë t’i kryejnë shërbimet në njësitë tjera të NLB Banka. Njësia më e afërt e NLB Banka nga ky Sportel është Ekspozitura te Xhamia e Llapit në Prishtinë i cili gjendet në Rr. Ilir Konushevci nr.75, Prishtinë.

June 16, 2016