Njoftim

Zëvendësimi i Sistemit të Pagesave Ndërbankare EICS me Sistemin e ri të Pagesave Ndërbankare KIPS (ACH dhe RTGS)


Njoftim

Për më shumë informata, klikoni këtu.

July 1, 2016