Bankingu personal

A keni menduar ndonjëherë për trajtimin tuaj të veçantë nga Bankieri Personal, kursimin e kohës, kryerjen e shpejtë dhe të thjeshtëzuar të shërbimeve bankare?

Oferta e Bankingut Personal:

 

Llogaria e artë:

 • Limit i posaçëm në llogarinë tuaj,
 • Raporti i llogarisë suaj personale, një herë në muaj, dërgohet në adresën tuaj personale me e-mail.
 • Beneficione të shumta.

Kartelat që mund ti posedoni:

 • Visa Electron.
 • Visa Classic – Debit ; tërheqje përmes bankomatëve dhe pagesa përmes pikave të shitjes, dhe mundësi e rritjes së limitit,
 • Visa Credit- Revolving – kartelë kreditore.

Super depozit

 • Keni mundësinë që mjetet tuaja t`i depononi me norma stimulative të interesit në varshmëri të shumës së mjeteve dhe afatit kohor.

Kreditë individuale që mund t`i merrni:

 • Përpunimi dhe lejimi i shpejtë i kredive të vogla
 • Mbitërheqje në llogari,
 • Kredi kesh,
 • Kredi konsumuese,
 • Kredi te partnerët afaristë Gorenje,