.

Eko Kredi për Biznese

 

 

Eko Kredia për biznese mund të përdoret për këto qëllime:

Është koha të reduktoni shpenzimet tuaja mujore. Investoni në pajisje me energji efiçente, mbroni mjedisin dhe kurseni duke investuar në biznesin tuaj. Ne ju financojmë këtë investim me norma të ulëta të interesit.

 

 • Vendosjen e izolimit të jashtëm, izolimit të kulmit dhe dyshemesë;
 • Vendosjen e dyerve dhe dritareve me material termoizolues;
 • Pajisje për ngrohje qendrore me biomasë (pelet, briket, dru)
 • Vendosjen e paneleve solare për prodhim të energjisë dhe ngrohjes së ujit;
 • Blerjen e pajisjeve efiçente, të cilat përdoren në industrinë ushqimore dhe hotelieri;
 • Blerjen e pajisjeve për ndriçim me efiçencë të lartë.

Duke investuar në pajisje me energji efiçente, ju do të zvogëloni shpenzimet e biznesit dhe mbroni mjedisin tuaj;
Ne ju financojmë këtë investim me norma shumë të ulëta të interesit.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 

 

 

 

 

Kushtet që duhet përmbushur për sigurimin e kredisë:

 • Letërnjoftimi;
 • Kopja e regjistrimit të biznesit në MTI dhe konfirmimi;
 • Plani i biznesit (projekti investiv), faturat, para kontrata,kontrata etj;
 • Pasqyrat financiare;
 • Bashkëhuamarrës, garantues, peng (varësisht nga rasti).

 

 • Për periudhën deri në 12 muaj, kredia duhet të mbulohet me kolateral minimum 120%;
 • Për periudhën deri në 36 muaj, kredia duhet të mbulohet me kolateral minimum 150%;
 • Për periudhën nga 37 muaj deri në 60 muaj, kredia duhet të mbulohet me kolateral minimum 180%.

 

Për vlerat e kredisë mbi 50,000 euro dhe në afat mbi 60 muaj, kërkohet mbulesa me hipotekë.