Eko Kredi

Është koha të reduktoni shpenzimet tuaja mujore. Investoni në pajisje me energji efiçente, mbroni mjedisin dhe kurseni duke investuar në shtëpinë apo banesën tuaj. Ne ju financojmë këtë investim me norma të ulëta të interesit.

Eko Kredia mund të përdoret për këto qëllime:

 • Për vendosjen e izolimit të jashtëm, izolimit të kulmit dhe dyshemesë;
 • Për vendosjen e dritareve dhe dyerve me materiale termo-izoluese;
 • Pajisje për ngrohje qendrore që përdorin biomasën
 • Vendosjen e paneleve solare për prodhim të energjisë dhe ngrohjes së ujit;
 • Për blerje të pajisjeve efiçente të cilat përdoren në amvisëri;
 • Blerje të pajisjeve për ndriçim me efiçencë të lartë.

Cilat kushte duhet t’i përmbushni?

 

 

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 

 

Sigurimi i kredisë:

 • Të jeni banor i Republikës së Kosovës;
 • Të merrni pagë përmes NLB Banka;
 • Paga minimale mujore 120€.

 

 • Letërnjoftimi
 • Kontrata e punës;

 

 • Ndalesa administrative mbi pagën.