Kredi për pushime

Mos e humbni rastin të vizitoni botën dhe të përjetoni momente të paharruara që ju mbesin gjithmonë në kujtesë.

 

Ne jemi këtu t’ju mbështesim financiarisht.

Dokumentet e nevojshme:

Duke kuptuar nevojat dhe dëshirat tuaja, NLB Banka ju ofron Kredi për Pushime me norma speciale interesi.

  • Kontrata e punës
  • Kopja e letërnjoftimit
  • Pengu mbi pagën i nënshkruar nga punëdhënësi

Për informata shtesë për produktin Kredi për Pushime, ju lutem kontaktoni zyrtarin e bankës apo qendrën kontaktuese +381  38 240 230 100 apo të aplikoni online për kredi.

 

Aplikoni këtu