Llogaria e kursimit

Posedoni të holla të cilat nuk ju nevojiten për një kohë të caktuar?

NLB Prishtina ju ofron mundësi të lehtë dhe të sigurt të të kursyerit përmes produkteve të kursimit.

NLB Prishtina në mënyrë të vazhdueshme promovon kulturën e të kursyerit, sepse ne besojmë se një gjë e tillë u sjell stabilitet financiar klientëve tanë si dhe familjeve të tyre.

Llogaria e kursimit ofrohet në valutën Euro.

 

Llogaritë e ndryshme të kursimit ju mundësojnë t’i kurseni të hollat tuaja dhe ndërkohë të fitoni edhe interes.

 

Interesi llogaritet në baza ditore dhe ju kreditohet në llogarinë e kursimit në fund të çdo muaji.

 

Ne ju ofrojmë poashtu edhe urdhëresën e përhershme  përmes së cilës kurseni vlera të caktuara të hollash  duke i  transferuar  në mënyrë automatike nga llogaria rrjedhëse në llogarinë e kursimit, sidomos ju që merrni pagën nëpërmjet bankës sonë.

 

 

Informatë për hapjen e llogarisë:

  • Hapja e llogarisë falas;
  • Qasje në paratë tuaja në secilën njësi të bankës;
  • Llogaria e kursimit ofrohet në valutën Euro.