SMS Banking

Tani nuk keni nevojë që të dilni nga shtëpia për ta ri-mbushur pakon tuaj të televizionit, internetit (IPKO), celularit (Vala dhe IPKO), telefonit fix (IPKO), si dhe shikimin e bilancit tuaj në llogari.

Ri-mbushjen tani mund t’a realizoni shumë thjeshtë, duke dërguar një SMS përmes bankës suaj NLB Banka.

Si realizohen mbushjet

Pako e IPKO-s DuoTV (Televizion dhe Internet)

Dërgohet një SMS nga celulari juaj në numrin 50444 me tekstin e shenuar në mesazh duotv hapsirë usename

 

Shembull

duotv username

Pako e IPKO-s DuoFix (Internet dhe Telefonia fixe)

Dërgohet një SMS nga celulari juaj në numrin 50444me tekstin e shenuar në mesazh duofix hapsirë usename

Shembull

duofix username

Pako e IPKO-s Interneti

Dërgohet një SMS nga celulari juaj në numrin 50444 me tekstin e shenuar në mesazh internet hapsirë usename

Shembull

internet username

Pako e IPKO-s Televizioni

Dërgohet një SMS nga celulari juaj në numrin 50444 me tekstin e shenuar në mesazh tv hapsirë usename

Shembull

tv username

Mbushja e Celularit me SMS (Vala dhe Ipko)

Dërgohet një SMS nga celulari juaj në numrin 50444 me tekstin e shenuar në mesazh shkruani numrin e telefonit të cilin dëshironi ta mbushni, hapësirë, shumën e dëshiruar

 

Shembull

04xxxxxxx 5

Këtë shërbim mund ta shfrytëzojnë edhe të afërmit tuaj, pasi që, Ju mund ti autorizoni edhe 5 numra të tjerë për të bërë mbushjen e celularit nga llogaria juaj.
Limiti ditor i mbushjes është sipas dëshirës, prej 5 deri në 100 € .Çdo numër i autorizuar mund ta ketë limitin e mbushjes të ndryshëm.

SMS për shikimin e gjendjes së llogarisë bankare:

Në SMS shkruani tekstin:

bilanci

dërgo në numrin 50444
Nga banka do tu kthehet SMS pergjigje e cila ju informon për gjendjen e llogarisë suaj bankare, minusin e lejuar dhe pesë transaksionet e fundit.