Pako për ndërmarrje të vogla dhe të mesme

NLB Banka ofron pako me produkte dhe shërbime bankare, dedikuar bizneseve të vogla dhe të mesme si pako standarde në kuadër te gamës së produkteve të bankës.

 

Çka përfitoni me pako?

pakoSME (1)

 

Pako për biznese nënkupton lejimin e produkteve kreditore për biznese me kushte speciale (limiti kreditor deri ne 50,000€), dhe shërbimeve të tjera bankare.

Në kuadër të pakos do të lejohen produktet kreditore si më poshtë:

Kredi për mjete investive/qarkulluese (obligative), kredi për vetura, mbitërheqje ose linjë kreditore, Visa Credit Card (në emër personal), e-klik etj.

 

Për të aplikuar për pako duhet të plotësohen këto kushte:

 

  • Të jeni banor i Republikës së Kosovës;
  • Të keni biznes aktiv dhe te regjistruar së paku 6 muaj;
  • Biznesi të gjenerojë të hyra, pra të jetë profitabil;
  • Të keni histori të mirë kreditore.