Qendra kontaktuese

Qendra kontaktuese është shërbim telefonik i integruar, i cili është funksional 24 orë në ditë/ 7 ditë të javës, me shërbimin Automat folës nga i cili mund të merrni informata të shumta përmes Kodit identifikues.

Na kontaktoni:

 

Ju mund të thërrisni në numrin 038/ 240 230 100 ku mund të informoheni rreth bankës, produkteve apo shërbimeve tona, apo të shkruani në e-mail adresën: qendrakontaktuese@nlb-kos.com

 

Dërgo e-mail

 

Për komente, sygjerime apo ankesa, ju mund të na kontaktoni përmes e-mail adresës: sherbimiperkliente@nlb-kos.com

 

Dërgo e-mail

Shërbimi automat folës

Zyrtarët e qendrës kontaktuese janë në dispozicion për ju 16 orë në ditë, 7 ditë në javë, nga ora 8:00- 24:00.

 

Gjithashtu ne ofrojmë edhe shërbimin automat folës nga i cili mund të merrni informata të inçizuara, varësht nga interesimi juaj. Informata automatike mund të jenë:

 

  • Gjendja e llogarisë, kredisë, depozitit, kartelës, etj,
  • Informacione për qarkullimin,
  • Lista e kurseve të këmbimit,
  • Informacione të përgjithshme (p.sh. dita e pagesës së pensioneve, pagesës së pagave etj.).