VISA Electron Pensioner

Është kartelë debiti e lidhur direkt me llogarinë tuaj personale rrjedhëse të pensionerëve, dhe shërben për kryerjen e pagesave në pikat e shitjes, ose për tërheqjen e parave të gatshme nga bankomati.

Për kënd është e destinuar?

 

 

 

Përparësitë kryesore:

Kartela VISA Electron është e dizajnuar për klientët  që kanë llogari rrjedhëse të pensionerëve në NLB Banka dhe të cilët marrin pension nga Fondi Pensional i Kosovës.

 

 

  • Pagesë në të gjitha terminalet brenda KOSOVËS është me provizion 0%;
  • Rilëshimi pa pagesë i kartelës pas skadimit;
  • Me këtë kartelë mund të pajiset çdo pensionisti cili ka llogari personale rrjedhëse në NLB Banka;
  • Limiti ditor bazë përtërheqjen e mjeteve në bankomat nga 500 Euro dhe pagesë në POS 1000 Euro;
  • Kjo kartelë e ka teknologjinë me chip.

Çfarë duhet të bëni në rast të humbjes apo vjedhjes se kartelës suaj

Ju duhet ta bllokoni kartelën tuaj menjëherë në mënyrë që ta mbroni nga keqpërdorimet e mundshme.
Kartelën mund ta bllokoni menjëherë duke e lajmëruar në telefon çdo ditë nga ora 08:00-24:00 në numrin 038 240 230 100, të njëjtën gjë mund të bëni edhe gjatë orarit të punës në çdo degë të NLB Banka.