Llogarite

Jeni lodhur nga pasiguria e mbajtjes së parave  me vete kudo që shkoni?

Keni nevojë për një vend të sigurtë të ruajtj...

Posedoni të holla të cilat nuk ju nevojiten për një kohë të caktuar?

NLB Prishtina ju ofron mundësi të lehtë dhe të s...

Dëshironi t’ua siguroni fëmijëve tuaj të ardhmen?

Doni t’i vetëdijësoni qysh herët për rrugën e shkurtër drejt ...

Llogaria e depozitave të afatizuara është llogari që mund t’ju përshtatet shumë lehtë në planifikimin e kursimeve tuaja.