Online aplikacija za kredit

Ime i prezime

Datum rodjenja

Adresa stanovanja, mesto

Lični broj

Telefon

E-mail

Pol

Vrsta kredita?

Radno mesto

Da li primate platu preko NLB Banka

Iznos kredita

Max. iznos mesečne rate

Rok otplate u mesecima

Kreditne obaveze

Filijala

 Ovim izjavljujem da su gore navedeni podaci tačni i autorizujem banku da može razmeniti neophodne informacije vezane za ove podatke kao i kreditnu istoriju sa ostalim finansijskim institucijama.