IBAN Konvertor

Obaveštavamo vas da je od 1. februara 2015 standard IBAN (International Bank Account Number/ Medjunarodni broj računa banke), počeo da se primenjuje u Republici Kosovo.

IBAN standard primenjuje se samo za medjunarodna plaċanja.

Primena IBAN-a poboljsava efikasnost i kvalitet realizacije medjunarodnih transfera.

Molimo vas da kontaktirate najbližu Filijalu banke za generisanje IBAN-a vašeg računa i SWIFT Koda banke ili posetite našu internet stranicu, gde lako možete pronaċi IBAN konvertor.

IBAN Konvertor