Misija Banke

NLB Prishtina, jedna od najuspešnijih banaka na Kosovu, sa bogatim znanjem i iskustvom, igra suštinsku ulogu i razvoju bankarskog sektora Kosova.

Naš uspeh je baziran na našoj jakoj posveċenosti pružanja kvalitetnih usluga, razvojem različitih bankarskih proizvoda baziranih na potrebama klijenata, kao na uspostavljanju i razvijanju odnosa i posebne pažnje prema nasim individualnim i poslovnim klijentima.

NLB Prishtina je u odličnoj poziciji da pomogne svojim korisnicima da ostvare svoju viziju, buduċi deo NLB Grupe, najjače bankarske grupe u regionu.