Super Paket

Super Paket je skup proizvoda koje nudimo svojim klijentima koji žele da u potpunosti iskoriste bankarske proizvode i usluge.
Ovaj paket sadrži proizvode i usluge koje ċe vam omoguċiti laksu i bržu bankarsku uslugu.

Da bi ste aplicirali za Super Paket, treba da?

  • Budete stanovnik Republike Kosovo
  • Primate platu preko NLB Prishtina
  • Minimalni iznos plate 150€

Dokumenta potrebna za Super Paket:

  • Ugovor o radu
  • Identifikacioni dokument
  • Administrativna zabrana potpisana od strane poslodavca

 

Za dodatne informacije, molimo posetite našu najbližu ekspozituru ili pozovite Kontakt Centar na 038/744-100.