Debitne Kartice

Debitna kartica vezana za tekuċi račun, koja može biti korišċena u zemlji i inostranstvu za plaċanje na POS terminalima, ili...

Debitna kartica vezana za tekuċi račun za studente, koja može da se koristi za plaċanja u zemlji i inostranstvu na POS termi...

Debitna kartica povezana sa tekuċim računom, koja se može koristiti u zemlji i inostranstvu za plaċanja na POS terminalima, ...

Debitna kartica vezana za penzioni tekuċi račun, koja se moze koristiti za plaċanje na POS terminalima samo na KOSOVU, ili z...

Debitna kartica vezana za tekuċi račun, koja može biti korišċena za plaċanje na POS terminalima u zemlji i inostranstvu, ili...