Racuni

Da li posedujete gotovinu koja vam nije potrebna za odredjeno vreme?

NLB Prishtina vam nudi jednostavan i siguran nač...

Da li želite sigurnu buduċnost za vaše dete?

Da li želite da ih učite, od najranijeg detinjstva, najkraċi put do uspe...

Vremenski oročen deposit je račun koji ċe se lako uklopiti u vaš plan štednje.