Transferet

transferet-image

Transferet vendore

NLB Banka kryen të gjitha llojet e pagesave ndërbankare vendore për bankat tjera komerciale në Kosovë.

Klienti përfitues do ti ketë në dispozicion fondet e transferuara në Bankën tjetër gjatë ditës, cut-off time është deri në 14:30, ndërsa pagesat të cilat transferohen me prioritet do t’i kenë në llogari brenda dhjetë minutave. Transferet ndërbankare kryhen edhe me e-banking.

Transferet të cilat kryhen me e-banking në kuadër të Bankës NLB Banka, janë pa provizion.

Transferet ndërkombëtare

NLB Banka sh.a. si anëtare e rrjetit SWIFT ekzekuton urdhërpagesat ndërkombëtare në mënyrë të shpejt, efikase dhe të sigurt.

SWIFT kodi i NLB Banka sh.a. është NLPRXKPR.

LJBASI2X NLB D.D. Slovenia EUR, USD,CHF, GBP, DKK, SEK, NOK, CAD, AUD,HRK
COBADEFF COMMERZBANK AG Germany EUR, USD,CHF
DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG Germany EUR
BKTRUS33 DEUTSCHE BANK TrustCompany Americas USA USD
CRESCHZZ80A Credit Suisse AG Switzerland CHF
BKAUATWW UNICREDIT BANK AUSTRIA Austria EUR
RZBAATWW Raiffeisen Bank International AG Austria EUR, USD
TUTNMK22 NLB Banka A.D Skopje Macedonia EUR, USD
UNCRBGSF UniCredit BULBANK AD Bulgaria EUR
KREDBEBB KBC Bank N.V. Belgium EUR
UNALALTR UNION BANK Albania EUR
MNBAMEPG NLB Banka AD Podgorica Montenegro EUR