Njoftim

Versioni i ri Mobile Banking


Klientë të nderuar,

Ju njoftojmë se NLB Banka ka lansuar versionin e ri të aplikacionit Mobile Banking, i cili në vete përmban këto zhvillimet të reja:

  • Pagesa e borxhit të Kredit Kartelës.
  • Bllokimi dhe zhbllokimi i kredit kartelave për operacione të ndryshme si:
    • Pagesat me Shirit Magnetik.
    • ATM Tërheqjet.
    • Pagesat në Internet.
    • Pagesat Ndërkombëtare.

Në linkun më poshtë gjeni udhëzuesin me ilustrime dhe informata të detajuara mbi pikat e përmendura më lartë për të dyja verzionet ANDROID dhe iOS.

Udhëzuesi për Mobile Banking

September 20, 2017