Shprehje interesimi për investim në Bono për Diasporë

Qeveria e Kosovës ka shpall ankandin e Bono për Diasporën e cila përmes kësaj do të financon projektet e saja buxhetore. Maturiteti është 3 dhe 5 vjeçar dhe norma e interesit është si në vijim:

Informata lidhur me investimin:

  • Për 3 vite – interesi 1.20% vjetore dhe 1.133% NEI
  • Për 5 vite – interesi 2.20% vjetore dhe 2.16% NEI

Shembull: Për investim ne Bono për Diasporë 3 vjeçare ne vlere prej 100,000.00 Euro fitimi është 3,500.00 Euro, ndërsa për investim ne Bono për Diaspora 5 vjeçare ne vlere prej 100,000.00 Euro fitimi është 10,840.00 Euro.

*Në këtë shembull janë marr për bazë të hyrat nga interesi dhe shpenzimet për mirëmbajtje të llogarisë së kujdestarisë dhe për çdo transaksion nëse klienti mban deri në maturim investimin.

  • Komisioni për mirëmbajtje të llogarisë së kujdestarisë – 0.03% vjetore nga shuma e investuar, minimum mirëmbajtje 10 Euro
  • Komisioni për procesimin e investimit ne Bono te Diaspora - 10.00€

Çka kërkohet për të aplikuar:

  • Të keni një llogari bankare në NLB Banka sh.a. Prishtine
  • Të keni letërnjoftim apo pasaportë të Kosovës

Afati për aplikim

  • Afati për regjistrim fillon nga tani deri më 18 Gusht 2021 kur edhe bëhet mbyllja e ankandit deri në ora 09:00.

Regjistrohuni tani  - Plotësoni formën dhe një punonjës i NLB Banka do të ju kontakton për të ju sqaruar çdo pyetje që keni.

Për më shumë informata të detajuara mbi mënyrën se si banka merret me të dhënat personale dhe të drejtat tuaja, ju lutemi shihni në Informacionin e Përgjithshëm për përpunimin e të dhënave personale e publikuar në web faqe të Bankës.

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×