Ftesë për ofertim

06 October, 2021 Për furnizim me automjete

Ftohen subjektet e interesuara që për nevojat e NLB Banka sh.a, të paraqesin ofertat e tyre për ‘’Furnizim me automjete ‘’.

Ofertuesit së bashku me oferta duhet të dorëzojnë edhe dokumentacionin shtesë:

  • Certifikata e regjistrimit të biznesit,
  • Certifikata e regjistrimit fiskal,
  • Autorizimin nga prodhuesi per shitjen e automjeteve,
  • Afati i liferimit,
  • Të gjitha çmimet duhet të jenë të kotuar në €,
  • Në çmim të përfshihet TVSH-ja.

Informatat e nevojshme për tenderim dhe dokumentacionin mund ta merrni në Zyrën Qendrore të NLB Prishtina sh.a. me seli në Prishtinë, rr. Ukshin Hoti nr.124 (Zyrën për Prokurim).

Për më shumë informata mund të kontaktoni në numrin e telefonit: + 381 38 744 042, ose prokurimi@nlb-kos.com

Ofertat në zarf të mbyllur dorëzohen në Arkivin e Bankës, rr. Ukshin Hoti nr.124, Prishtinë, deri më 13.10.2021, ora 16:00, me shënimin: ‘’Furnizim me automjete ‘’.


Regjistrohu për lajme

Ju lutem shkruani emailin tuaj më poshtë për të pranuar lajmet dhe ofertat e fundit nga NLB Banka

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×