Ftesë për ofertim

08 December, 2021 Për furnizim me licenca të teknologjisë informative

Ftohen subjektet e interesuara që për nevojat e NLB Banka sh.a., të paraqesin ofertat e tyre për furnizim me licenca të teknologjisë informative

Ofertuesit së bashku me oferta duhet të dorëzojnë edhe dokumentacionin shtesë:

  • Çertifikatën e regjistrimit të biznesit,
  • Çertifikatën e regjistrimit fiskal,
  • Autorizimi nga prodhuesi për shitjen e pajisjeve
  • Kompania duhet të ketë referenca mbi kryerjen e punëve të ngjashme të dëshmuara
  • Çmimet e kotuara në euro (€)
  • Në çmim të përfshihet TVSH-ja
  • Afati i liferimit dhe
  • Garancioni.

Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë 45 ditë nga dita e dorëzimit.

Informatat e nevojshme për tenderim dhe dokumentacionin mund ta merrni në Selinë Qendrore të NLB Banka sh.a. në Prishtinë, rr. ‘Ukshin Hoti ‘’, nr.124 (Zyra e Shërbimit për Prokurim dhe Logjistikë).

Për më shumë informata mund të kontaktoni në numrin e telefonit: + 381 38 744 042 ose prokurimi@nlb-kos.com

Ofertat në zarf të mbyllur dorëzohen në Arkivin e Bankës, rr. “ Ukshin Hoti ”, nr.124 , Prishtinë, deri më 16.12.2021,ora 16:00, me shënimin: “Furnizim me licenca të teknologjisë informative”.

Ofertat e dorëzuara pas këtij afati nuk do të shqyrtohen.

Regjistrohu për lajme

Ju lutem shkruani emailin tuaj më poshtë për të pranuar lajmet dhe ofertat e fundit nga NLB Banka

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×