Ftesë për ofertim

19 April, 2022 Për furnizim me material shpenzues për zyra

Ftohen subjektet e interesuara që për nevojat e NLB Banka sh.a., të paraqesin ofertat e tyre për furnizim me material shpenzues për zyra 

Ofertuesit së bashku me oferta duhet të dorëzojnë edhe dokumentacionin shtesë:

  • Çertifikatën e regjistrimit të biznesit,
  • Çertifikatën e regjistrimit fiskal,
  • Kompania duhet të ketë referenca mbi kryerjen e punëve të ngjashme të dëshmuara
  • Çmimet e kotuara në euro (€)
  • Në çmim të përfshihet TVSH-ja
  • Afati i liferimit dhe
  • Garancioni.

Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë 45 ditë nga dita e dorëzimit.

Dosjen e tenderit mund ti kërkoni përmes postës elektronike prokurimi@nlb-kos.com ndërsa për më shumë informata mund të kontaktoni në numrin e telefonit: + 381 38 744 042.

Afati për dorëzimin e ofertave është 26.04.2022

Ofertat e dorëzuara pas këtij afati nuk do të shqyrtohen.

 

Regjistrohu për lajme

Ju lutem shkruani emailin tuaj më poshtë për të pranuar lajmet dhe ofertat e fundit nga NLB Banka

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×