FTESË PËR OFERTIM

11 May, 2022 Për shërbimet e pastrimit

Ftohen subjektet e interesuara që për nevojat e NLB Banka sh.a., të paraqesin ofertat e tyre për ofrimin e shërbimeve të pastrimit, nëpër të gjitha njësitë organizative të Bankës.


Ofertuesit së bashku me oferta duhet të dorëzojnë edhe dokumentacionin shtesë:

  • Certifikatën e regjistrimit të biznesit,
  • Certifikatën e numrit fiskal,
  • Çmimet e kotuara në euro (€),
  • Çmimi duhet të jetë bruto për punëtorë,
  • Të bashkëngjiten referenca që konfirmojnë ofrimin e suksesshëm të shërbimeve të kërkuara në dosjen e tenderit.


Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë 45 ditë nga dita e dorëzimit.

Dosjen e tenderit mund ti kërkoni përmes postës elektronike prokurimi@nlb-kos.com ndërsa për më shumë informata mund të kontaktoni në numrin e telefonit: + 381 38 744 042.

Afati për dorëzimin e ofertave është 18.05.2022

Ofertat e dorëzuara pas këtij afati nuk do të shqyrtohen.

Regjistrohu për lajme

Ju lutem shkruani emailin tuaj më poshtë për të pranuar lajmet dhe ofertat e fundit nga NLB Banka

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×