APLIKO ONLINE PËR KREDI KONSUMUESE DHE FITO

Deri në 25,000€, deri në 10 vite

Fito Samsung Galaxy S21

Fito një nga 4 Smart Watch Galaxy 2

Loja Shpërblyese

Të gjithë klientët e Bankës (ekzistues dhe të rinj), persona fizik, të cilët Aplikojnë Online për Kredi Konsumuese dhe të cilëve u aprovohet kredia hyjnë automatikisht në lojën shpërblyese.

Loja shpërblyese lansohet më 15.11.2021 dhe do te zgjasë deri më 15.12.2021.

Përzgjedhja e fituesve do të bëhet përmes aplikacionit online easypromosapp.com dhe procesi i përzgjedhjes do të jetë transparent për klientë dhe do të transmetohet drejtpërdrejtë në rrjete sociale.

Gjithsejt do të jenë 5 shpërblime:

 • 1x Samsung Galaxy S21
 • 4x Smart Watch Galaxy 2


Numri i fituesve 

Numri i klientëve të cilët do të shpërblehet do të jetë 5.

Fituesi i parë i cili do të përzgjedhet nga aplikacioni, do të jetë fituesi i Telefonit mobil Samsung Galaxy S21, ndërsa 4 fituesit tjerë do të fitojnë nga një Smart Watch Galaxy 2.


Njoftimi i fitueseve për tërheqjen e shpërblimit 

Klientët të cilët dalin fitues do të njoftohen me SMS për shpërblimin, kohën dhe vendin e tërheqjes së shpërblimit.

Cilat kritere duhet t’i përmbushni për aplikim?

 • Të jeni banorë i Republikës së Kosovës;
 • Të merrni pagë përmes NLB Banka;
 • Të aplikoni online gjatë kohes së kampanjes permes webfaqes së Bankës Aplikacioni online për kredi individuale
 • Vetëm klientët të cileve ju është disbursuar kredia do të hyjnë në skemën e lojës shperblyese;
 • Llojet e produkteve janë: Kredi personale (cash), për blerje të pajisjeve shtëpiake apo Auto kredi.

Dokumentet e nevojshme:

 • Letërnjoftimi;
 • Kontrata e punës;
 • Pengu mbi pagën i nënshkruar nga punëdhënësi;
 • Dokumente tjera sipas nevojës.


Për më shumë informata ju lutem drejtohuni në degën më të afërt, telefononi në Qendrën Kontaktuese në numrin 038 240 230 100 apo shkruani email në qendrakontaktuese@nlb-kos.com.

Regjistrohu për lajme

Ju lutem shkruani emailin tuaj më poshtë për të pranuar lajmet dhe ofertat e fundit nga NLB Banka

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×