Aplikacioni për mbështetje të projekteve për qëndrueshmëri

Kjo është shtëpia jonë. Në një rajon me njerëz dhe ide të shkëlqyera. Një rajon që i dha botës individë që ndryshuan botën për mirë. Për shkak se ne besojmë se pasardhësit e tyre meritojnë mundësinë për të ndjekur të njëjtën rrugë, këtë vit ne po hapim Kornizën e Mbështetjes për kompanitë nga rajoni që krijojnë mundësi për qëndrueshmëri, ekonomi qarkore dhe për një të ardhme më të ndritur.

Na frymëzoni me idetë tuaja për një jetë dhe një të nesërme më të mirë.

Ju lutemi plotësoni formën e mëposhtme dhe na tregoni historinë tuaj. Të vlefshme janë vetëm aplikimet e dorëzuara përmes kësaj forme. 

Maksimum 1500 karaktere. Nëse e keni prezantimin e gatshëm, ngarkoni dokumentin këtu:
Dokumenti duhet të jetë në formatin .pdf dhe nuk duhet të tejkalojë madhësinë 10MB.
Maksimum 1500 karaktere.
Maksimum 1500 karaktere.
Maksimum 1500 karaktere. Nëse e keni prezantimin e gatshëm, ngarkoni dokumentin këtu:
Dokumenti duhet të jetë në formatin .pdf dhe nuk duhet të tejkalojë madhësinë 10MB.

Vetëm aplikacionet e plotësuara tërësisht me informacione të sakta do të kalojnë në përzgjedhje nga Komisioni për të marrë mbështetjen përfundimtare në kuadër të Projektit Korniza e Mbështetjes.

Informacione të hollësishme se si Banka administron të dhënat personale dhe të drejtat tuaja janë në dispozicion në https://nlb-kos.com/banken/per-banken/politika-e-privatesise/general-information-personal-data-protection ose në dokumentin Informacioni i përgjithshëm për përpunimin e të dhënave personale.

x
This website is using cookies. More info. Accept