Aplikacioni për mbështetje të projekteve për përgjegjësi sociale

Këtë vit, përmes Kornizës së Mbështetjes, ne po u japim mundësi kompanive në rajonin e Europës Juglindore që punojnë për të mirën e njerëzve. Projektet më të mira të kompanive të përzgjedhura me përgjegjësi sociale do të kenë mbështetje në vlerë prej 100,000 EUR.

Ju lutemi plotësoni formën e mëposhtme dhe na tregoni historinë tuaj. Të vlefshme janë vetëm aplikimet e dorëzuara përmes kësaj forme deri më 10.03.2024

Maksimum 1500 karaktere. Nëse e keni prezantimin e gatshëm, ngarkoni dokumentin këtu:
Dokumenti duhet të jetë në formatin .pdf dhe nuk duhet të tejkalojë madhësinë 10MB.
Maksimum 1500 karaktere.
Maksimum 1500 karaktere.

Vetëm aplikacionet e plotësuara tërësisht me informacione të sakta do të kalojnë në përzgjedhje nga Komisioni për të marrë mbështetjen përfundimtare në kuadër të Projektit Korniza e Mbështetjes.

Informacione të hollësishme se si Banka administron të dhënat personale dhe të drejtat tuaja janë në dispozicion në https://nlb-kos.com/banken/per-banken/politika-e-privatesise/general-information-personal-data-protection ose në dokumentin Informacioni i përgjithshëm për përpunimin e të dhënave personale.

x
This website is using cookies. More info. Accept