#KornizaeMbështetjes

Kjo është shtëpia jonë. Në një rajon me njerëz dhe ide të shkëlqyera. Kjo është arsyeja pse ne po hapim #KornizëneMbështetjes për kompanitë që u japin mundësi ideve dhe projekteve për qëndrueshmëri dhe për një të nesërme më të mirë. Na prezantoni idetë dhe projektet tuaja.

Apliko

Një rajon me njerëz dhe ide të shkëlqyera

Në rajonin ku jemi në shtëpi, ku ishim ndër të parët që pamë yjet, planifikuam të shkojmë në hapësirë dhe të vendosnim themelet e elektricitetit modern. Ky rajon ishte shtëpia e njerëzve të jashtëzakonshëm që kanë ndryshuar botën për mirë me veprimet e tyre. Ne ia kushtojmë këtë vit #KornizëneMbështetjes pasardhësve të tyre dhe ëndrrave të tyre për një të ardhme më të mirë.

Një mundësi për të gjithë ju që po krijoni një të ardhme më të mirë

Këtë vit #KornizaeMbështetjes ofron një mundësi për ide jashtë kornizave. Përmes këtij projekti synojmë të gjejmë ide unike dhe inovative që adresojnë më së miri sfidat e qëndrueshmërisë në rajon.

Si pjesë e projektit ne do të ofrojmë përfitime bankare në çdo shtet ku Grupi NLB operon për 10 idetë më të mira ndërmarrëse që sigurojnë një të ardhme më të mirë dhe më të bukur për të gjithë ne. Ndihma jonë financiare, mbështetja e komunikimit dhe shërbimi i këshillimit do t'u mundësojë tre fituesve rajonal të përzgjedhur të materializojnë më lehtë vizionet e tyre dhe të fillojnë të ndryshojnë botën për mirë.

Mbështetje për të ardhmen

Çfarë përfitojnë tre (3) fituesit rajonal?

Tre (3) idetë e përzgjedhura rajonale nga juria e formuar me ekspertë të fushës si përgjigjet më të mira ndaj sfidave të qëndrueshmërisë dhe ekonomisë qarkore do të shpërblehen financiarisht nga NLB:

 • Vendi i parë – 50,000€,
 • Vendi i dytë – 30,000€,
 • Vendi i tretë – 20,000€

Përveç çmimeve financiare, tre (3) kompanitë fituese rajonale do të marrin mbështetje edhe nga një konsulent për zbatimin e suksesshëm të funksionimit të qëndrueshmërisë në proceset strategjike dhe operacionale të kompanisë. Fituesit do të prezantohen gjithashtu në kanalet Bloomberg (në TV, në Bloomberg Adria Businessweek dhe në faqen e internetit bloombergadria.com).

Çfarë përfitojnë 10 finalistët e përzgjedhur në tregun e Kosovës? 

 • NLB Eko kredi me kushte preferenciale në NLB Banka sh.a. për 10 finalistët nga tregu i Kosovës*.
 • Pako për llogari biznesi me mirëmbajtje falas për 6 muajt e parë për 10 finalistët nga tregu i Kosovës (për klientët e rinjë që nuk kanë llogari/pako biznesi në NLB në ditën kur aplikojnë për këtë projekt),
 • Instalimi i një POS terminali me mirëmbajtje falas për 12 muajt e parë për 10 finalistët në tregun e Kosovës, sipas nevojës së klientit.
 • Kushte preferenciale për shërbimin E commerce (nëse klienti aplikon shitjet online) për 10 finalistët nga Tregu i Kosovës (kjo vlen për klientët e rinjë dhe ekzistues).
 • Shërbimi për deponimin e mjeteve në DropBox (vetëm ne selinë qendrore në Prishtinë, rr. Ukshin Hoti nr. 124) me mirembajtje falas për 12 muajtë e parë për 10 finalistet (për klientët e rinjë dhe ezkistues).
 • NLB Visa Credit Business me mirëmbajtje falas për 12 muajt e parë për 10 finalistët nga tregu i Kosovës (vlen për klientët e rinjë dhe ekzistues nëse nuk kanë një pako biznesi në NLB dhe vendosin ta kenë një të tillë).
 • Mbështetje komunikimi për prezantimin e 10 finalistëve në tregun e Kosovës duke përdorur mediat e NLB Banka sh.a. dhe kanalet e partnerëve të tyre mediatik për këtë projekt.


Kërkojmë më të mirët e të ardhmes

Të frymëzuar nga më të mirët e të shkuarës, ne po kërkojmë më të mirët e të ardhmes së këtij rajoni. Në kuadër të aplikimit online, i cili do të zhvillohet nga data 22 shtator deri më 22 tetor 2022, komisioni vendor i nivelit të parë do të përzgjedhë fillimisht 10 finalistët në çdo treg individual. 

Komiteti rajonal i nivelit të dytë më pas do të zgjedhë 3 fitues rajonal nga 60 finalistët nga Sllovenia, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Fituesit do të shpallen më 22 nëntor 2022 në konferencën vjetore të Bloomber.

Kushtet për pjesëmarrje

Pjesëmarrja në projektin #KornizaeMbështetjes është e hapur për të gjitha kompanitë që u japin mundësi ideve dhe projekteve të qëndrueshme, pavarësisht nga madhësia apo industria në të cilën operoni. Për mundësinë e marrjes së mbështetjes, plotësoni dhe dorëzoni formularin e aplikimit online brenda deri më 22 tetor 2022. Më shumë për procesin e përzgjedhjes dhe kriteret mund të lexoni në rregullat dhe kushtet e pjesëmarrjes.

 

Vëmendja jonë është e përqendruar në të ardhmen e këtij rajoni, ne jemi të përkushtuar për të krijuar një jetë më të mirë për brezat e sotëm dhe të ardhshëm. Sepse, për ne, ky rajon nuk është vetëm një pikë në hartë. Ky rajon është shtëpia jonë. Ne e duam shtëpinë tonë, prandaj punojmë ta përmirësojmë dhe zhvillojmë për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm. Kjo është arsyeja pse ne kemi filluar rrugën e integrimit intensiv të qëndrueshmërisë në operacionet tona. Mbi të gjitha, përmes financimit ne duam të përshpejtojmë tranzicionin e Evropës Jug-Lindore në një ekonomi me karbon të ulët.

Korniza e Qëndrueshmërisë

Pyetje më të shpeshta

Kriteret për përzgjedhjen e subjekteve afariste, të cilat do të përdoren nga komisioni në procesin e përzgjedhjes në shkallë të parë janë si më poshtë:

 • Është klient ose do të bëhet klient i NLB Banka sh.a. para se të jepet mbështetja duke hapur një llogari rrjedhëse biznesi ose pako biznesi në NLB Banka sh.a.
 • Aplikuesit janë subjekte juridike (përfshirë bizneset individuale) që kryejnë një veprimtari afariste, për të cilën nuk është përcaktuar forma e tyre organizative ligjor
 • Selia e regjistruar e subjektit juridik (përfshirë biznesin individual) është në Republikën e Kosovës,
 • Subjekti juridik operon për të paktën 24 muaj,
 • Të mos jetë i angazhuar në asnjë aktivitet që dyshohet se shkel rregullat dhe kornizat ligjore, tatimore apo të tjera rregullatore në fuqi dhe financimi i të cilave është i ndaluar nga rregullat e brendshme të NLB Banka sh.a.
 • Subjekti juridik ose projekti me të cilin subjekti juridik aplikon është i qëndrueshëm nëse:
 • Kontribuoni në takimin dhe mbështetjen e të paktën njërit prej 17 Qëllimeve për Zhvillim të Qëndrueshëm - SDG (link: https://sdgs.un.org/goals) të vendosura nga Kombet e Bashkuara,
 • Ndiqni udhëzimet e Kornizës së Qëndrueshmërisë të Grupit NLB (link https://nlb-kos.com/storage/app/media/Sustainability/kornizaeqendrueshmerisekosv4.pdf ), përmes të cilës rrisim ndikimin pozitiv në shoqëri dhe mjedis duke kufizuar efektet negative,
 • Keni një ide të qëndrueshme të zhvilluar mirë; nuk është e nevojshme që ky produkt/shërbim i qëndrueshëm të jetë tashmë në treg,
 • Të keni ndikim pozitiv dhe të kuptueshëm në një cilësi më të mirë të jetës që mund të matet qoftë në Kosovë ose në një nga zonat lokale.

Ne nuk e kufizojmë kompaninë nga aktiviteti, çelësi është që ajo të jetë e qëndrueshme ose se u jep mundësi ideve dhe projekteve të qëndrueshme për një të ardhme më të mirë dhe ka ndikim pozitiv në mjedisin lokal. Përndryshe, në NLB Banka sh.a. nuk mbështesim asnjë aktivitet që dyshohet se shkel rregullat dhe kornizat ligjore, tatimore apo të tjera rregullatore në fuqi dhe financimi i të cilave është i ndaluar nga rregullat e brendshme të NLB Banka sh.a.

Sigurisht. Para se të pranoni mbështetjen duhet të pajiseni me pako për llogari rrjedhëse apo pako biznesi, me shërbime sipas nevojës së klientit me kartelë kreditore Visa Credit Business, POS Terminal, Dropbox dhe e-commerce në NLB Banka sh.a. për 24 muaj pas përfundimit të përzgjedhjes. Nëse kontrata ndërpritet para kohës, atëherë subjekti juridik është i detyruar të paguaj zbritjet e marra në kuadër të këtij Projekti për secilin prej shërbimeve të përdorura.

Tre (3) fituesit rajonal që kanë të drejtë për mbështetje financiare dhe këshilluese, nëse vijnë nga territori i Kosovës, kërkohet të transferojnë në NLB Banka sh.a. të paktën 50% të qarkullimit të tyre vjetor (kjo vlen për klientët e rinj që nuk kanë një llogari/pako biznesi në NLB Banka sh.a. në ditën kur aplikojnë për këtë tender).

x
This website is using cookies. More info. Accept