#KornizaeMbështetjes

Edhe këtë vit po vazhdojmë me projektin #KornizaeMbështetjes duke dhuruar hapësirë reklamuese për biznese individuale, mikro dhe të vogla. Afati për aplikim është mbyllur. Komisioni do të shqyrtoj aplikacionet dhe do të bëj përzgjedhjen në bazë të kritereve.

Shtëpia jonë është këtu, me ju dhe në mes jush.

Bizneset vendore individuale, mikro dhe të vogla janë shtyllë e rëndësishme e ekonomisë dhe janë prekur më së shumti nga pandemia COVID-19. Kjo është arsyeja pse NLB Banka ka pëgatitur edhe këtë vit projektin #KornizaeMbështetjes për t'i mbështetur në rikthimin pas pandemisë dhe në zhvillimin e biznesit duke ju dhuruar hapësirë reklamuese në kanale televizive, portale informative, billboard dhe citylight në të gjithë Kosovën.

3 arsye për të aplikuar për projektin #KornizaeMbështetjes

 • Hapësirë reklamuese në të gjithë Kosovën përfshirë TV, Portale, Billboard dhe Citylight.
 • Reklamat mund të shpërndahen nga bizneset edhe në kanalet e tyre të komunikimit psh. rrjete sociale.
 • Pajsija dhe mirëmbajtja falas për vitin e parë me kartelën kreditore Visa Business (nëse plotësohen kushtet).

Klientët e Biznesit

Ju mund të informoheni më shumë rreth produkteve dhe shërbimeve të Bankës.

Më shumë

Rëndësia për ekonominë

Kosova është një vend me shumë biznese. Shumica e qytetarëve janë të punësuar në biznese të vogla dhe mikro – një shtyllë e rëndësishme e ekonomisë, e cila është prekur më së shumti nga pandemia COVID-19. Përmes projektit #KornizaeMbështetjes ne do të ndihmojmë bizneset mikro, bizneset e vogla, që kanë aktivitet: prodhimin e produkteve vendore, tregtinë, shërbimet, agrokulturën si dhe të cilat sjellin projekte inovative për mbrojtje të mjedisit dhe mirëqenies sociale duke ju dhuruar hapësira reklamuese.

Pyetjet më të shpeshta

 • Të jeni klient i NLB Banka sh.a. ose do të bëheni klient i NLB sh.a. para se të merret mbështetja financiare për reklamim;

 • Keni biznes individual, biznes mikro, biznes i vogël, prodhues vendor apo merreni me agrokulturë (duhet të përmbushen dy nga kriteret e poshtëshënuara):

 • Biznes individual – nuk ka kufizime

 • Bizneset mikro - biznese të cilat nuk tejkalojnë kufijtë e së paku dy (2) nga kriteret e mëposhtme:
  Pasqyra e pozitës financiare prej treqind e pesëdhjetë mijë euro (350,000.00 €);
  Qarkullimi neto prej shtatë qind mijë euro (700,000.00 €) ; dhe
  Numri mesatar i të punësuarve gjatë vitit financiar: dhjetë (10).
  Bizneset e vogla janë bizneset të cilat nuk janë biznese mikro, por nuk tejkalojnë më shumë se dy(2) nga kriteret e mëposhtme:
  Pasqyra e pozitës financiare prej katër milion euro (4,000,000.00 €);
  Qarkullimi neto prej tetë milion euro (8,000,000.00 €); dhe
  Numri mesatar i të punësuarve gjatë vitit financiar: pesëdhjetë (50).

 • Të keni një zyrë të regjistruar ose qëndrim të përhershëm në Republikën e Kosovës;

 • Shisni ose prodhoni produkte / shërbime vendore kryesisht në territorin local ose merreni me agrokulturë;

 • Ofroni metoda moderne për pagesë pa para të gatshme për klientë ose jeni të gatshtëm të përdorni metodat moderne të pagesës;

 • Keni një projekt me përmbajtje të përshtatshme për NLB Banka sh.a.:

 • Produkti / shërbimi juaj ka një ndikim pozitiv në ruajtjen e ambientit apo mirëqenies sociale;

  Kërkoni zgjidhje se si të përshtateni me situatën aktuale të tregut,

  Ndani historinë tuaj të biznesit me NLB Banka dhe me partnerët e mediave,

  Nuk angazhoheni në një veprimtari të dyshuar për shkelje të kornizës ligjore, fiskale ose rregullatore në fuqi.

Ne nuk kemi ndonjë kufizim në veprimtarinë e kandidatit, për sa kohë që ju shisni ose prodhoni produkte / shërbime vendore, ju jeni përshtatur me situatën aktuale të tregut, në këtë mënyrë keni rritur ose ruajtur biznesin tuaj dhe keni pasur një ndikim pozitiv në mjedisin lokal me produktet / shërbimet tuaja. NLB Banka nuk mbështet aktivitete të dyshuara për shkelje të kornizës ligjore, fiskale ose rregullatore në fuqi.

Ky tender është menduar vetëm për biznese individuale, biznese mikro, biznese të vogla, prodhues vendor dhe biznese që merren me agrokulturë.

 • Biznes individual – nuk ka kufizime
 • Bizneset mikro - biznese të cilat nuk tejkalojnë kufijtë e së paku dy (2) nga kriteret e mëposhtme:
  Pasqyra e pozitës financiare prej treqind e pesëdhjetë mijë euro (350,000.00 €);
  Qarkullimi neto prej shtatë qind mijë euro (700,000.00 €) ; dhe
  Numri mesatar i të punësuarve gjatë vitit financiar: dhjetë (10).
 • Bizneset e vogla janë bizneset të cilat nuk janë biznese mikro, por nuk tejkalojnë më shumë se dy(2) nga kriteret e mëposhtme:
  Pasqyra e pozitës financiare prej katër milion euro (4,000,000.00 €);
  Qarkullimi neto prej tetë milion euro (8,000,000.00 €); dhe
  Numri mesatar i të punësuarve gjatë vitit financiar: pesëdhjetë (50).

Në kuadër të Projektit Korniza e Mbështetjes, ne nuk mbështesim aktivitete në organizimin ose shpërndarjen e zinxhirëve të parave. NLB Banka nuk mbështet aktivitete të dyshuara për shkelje të kornizës ligjore, fiskale ose rregullatore në fuqi.

Sigurisht. Nëse përzgjidheni, duhet të anëtarësoheni në ndonjëren prej pakove të biznesit para se të merrni mbështetjen financiare për hapësira reklamuese. Preferohet gjithashtu që të ofroni metoda moderne të pagesës pa para të gatshme ose të jeni të gatshëm për prezentimin e këtyre metodave në treg për klientë.

Nëse përzgjidheni, ne do t'ju ofrojmë mbështetje financiare për reklamim, ju do të përdorni hapësirën tonë të reklamave. Kjo do të thotë që ne do të reklamojmë produktet / shërbimet tuaja në hapësirat e dakorduara të reklamimit me partnerët tanë të projektit brenda kornizave tona. Reklamat do të pajisen në përputhje me hartimin tonë grafik të Projektit Korniza e Mbështetjes.  Ju gjithashtu do të pajiseni me kartelen kreditore Visa Business dhe do të keni mirëmabjtje falas për 1 vit (për klientët që i plotësojnë kushtet).

Hapësirë reklamuese të përbashkët në kanalet televizive nacionalenë portalet informativebillboard dhe citylightnë të gjithë Kosovën

x
This website is using cookies. More info. Accept