Transferet

Transferet vendore dhe Transferet ndërkombëtare

Transferet vendore

NLB Banka kryen të gjitha llojet e pagesave ndërbankare vendore për bankat tjera komerciale në Kosovë.

Klienti përfitues do ti ketë në dispozicion fondet e transferuara në Bankën tjetër gjatë ditës, cut-off time është deri në 14:30, ndërsa pagesat të cilat transferohen me prioritet do t’i kenë në llogari brenda dhjetë minutave. Transferet ndërbankare kryhen edhe me e-banking.

Transferet të cilat kryhen me e-banking në kuadër të Bankës NLB Banka, janë pa provizion.

Transferet ndërkombëtare

NLB Banka sh.a. si anëtare e rrjetit SWIFT ekzekuton urdhërpagesat ndërkombëtare në mënyrë të shpejt, efikase dhe të sigurt.

SWIFT kodi i NLB Banka sh.a. është NLPRXKPR.

Për të pranuar pagesa nga jashtë në llogarinë tuaj në NLB Banka sh.a Prishtine, urdhëruesi i pagesës duhet t’i japë këto të dhëna:

56A:
Banka Ndërmjetësuese

LJBASI2X

Nova Ljubljanska Banka D.D.                                                                                                                                   

Slovenia

57A:
Emri i Bankës      NLB Banka sh.a.

SWIFT CODE:       NLPR XK PR

Adresa:                 Ukshin Hoti nr 124, Prishtinë, Kosovë


DETAJET E PËRFITUESIT

59:
Account No:                    XK05 17…

Emri i përfituesit:           _____________

Adresa:                           _____________                            


Bankat korrespondente kryesore të NLB Bankës janë:


LJBASI2X


Nova Ljubljanska Banka D.D.


Slovenia


EUR, USD,CHF, GBP, DKK

SEK, NOK, CAD, AUD,HRK

RZBA AT WW

Raiffeisen Bank International AG

Austria

EUR, USD

BKAU AT WW

UniCredit Bank  Austria  AG

Austria

EUR

COBA DE FF

Commerzbank  AG

Germany

EUR, CHF

HYVE DE MM

UniCredit Bank AG

Germany

EUR

CRES CH ZZ

Credit Suisse AG

Switzerland

CHF

TUTN MK 22

NLB Tutunska Banka A.D

Macedonia

EUR, USD

UNAL AL TR

Union Bank

Albania

EUR

MNBA ME PG

NLB Montenegro Banka AD

Montenegro

EUR

Kosova është përfshier në regjistrin IBAN nga data 01.02.2015. Andaj, nga kjo datë llogaritë e kleintëve në bankat lokale, për nevoja të transaksioneve janë konvertuar në formatin alfanumerik IBAN.


Bankat korrespondente të NLB Bankës për pagesa në USD janë:

Swift Code

Emri i Bankës

Shteti

 Valuta

LJBASI2X

Nova Ljubljanska Banka D.D.

Slovenia

 EUR, USD,CHF, GBP, DKK, SEK, NOK, CAD,  AUD,HRK

RZBAATWW

Raiffeisen Bank International AG

Austria

EUR, USD


Kosova është përfshier në regjistrin IBAN nga data 01.02.2015. Andaj, nga kjo datë llogaritë e klientëve në bankat lokale, për nevoja të transaksioneve janë konvertuar në formatin alfanumerik IBAN.

Nga data 7 Dhjetor 2013 NLB Banka ka ndërruar kodin e vjetër SWIFT NLPRRS22 në kodin e ri SWIFT të cekur më lartë: NLPRXKPR

Bankat anëtare të NLB Grupit:

Swift Code

Emri i Bankës

LJBASI2X

NLB D.D.

TBTUBA22

NLB BANKA D.D.,TUZLA

TUTNMK22

NLB BANKA A.D., SKOPJE

MNBAMEPG

NLB BANKA A.D., PODGORICA

RAZBBA22

NLB BANKA A.D., BANJA LUKA

CONARS22

NLB BANKA A.D., BEOGRAD

Regjistrohu për lajme

Ju lutem shkruani emailin tuaj më poshtë për të pranuar lajmet dhe ofertat e fundit nga NLB Banka

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×