Thesari – operacionet valutore

Produktet e tregut valutor ne NLB Banka:

FX PROMPT – këmbimi i valutës me datë të së njëjtës ditë

FX SPOT – këmbimi i valutës me datë pas dy diteve

FX FORWARD – këmbimi i valutës me kurs paraprak këmbimi

FX Forward është marrëveshje për këmbim valutor mes bankës dhe klientit ne bazë të cilit valuta të huaja janë shitur me normë të miratuar të këmbimit të tanishëm, por për shlyerje ne datën e ardhme të caktuar me normë të ashtu quajtur normë forward (kurs parapajtues).

Përparësitë:

  • Eliminon pasigurinë si rezultat i luhatjeve të normave të këmbimi
  • Lehtëson planifikimi preciz i buxhetit të kompanisë
  • I mundëson kompanisë që të koncentrohet ne aktivitetet e veta kryesore, jo ne përcjelljen ditore të normave të këmbimit

Kursi baze merret online nga platforma Reuters. Per shumat mbi 10,000 USD, CHF dhe GBP.NLB Banka u mundësohen klientëve kurse speciale.

Kurset e ofruar merret ne piken me te afërt te NLB Banka ose duke kontaktuar Thesarin ne kete numer telefoni: +383 (0) 38 744 029 ,+383 (0) 38 744 028.

Regjistrohu për lajme

Ju lutem shkruani emailin tuaj më poshtë për të pranuar lajmet dhe ofertat e fundit nga NLB Banka

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×