Pako Premium dhe Pako Premium Plus

NLB Banka ju mundëson pako me produkte kreditore duke ofruar një numër të produkteve dhe shërbimeve të bankës, të cilat do të ju mundësojnë plotësimin e nevojave tuaja me kushte shumë të volitshme.

Ju mund të zgjeroni  biznesin  tuaj duke investuar në pajisje dhe makineri, si dhe furnizim me mall.  

Shërbime elektronike

Kredi me norma preferenciale

Transfere

Çka përfitoni me pako?

Për  tu anëtarsuar në ndonjërën nga Pakot, klienti duhet të pajiset me produktet si më poshtë:

 • Kredi për mjete investive ose  mjete qarkulluese;
 • Mbitërheqje/Linjë kreditore apo Garancion bankar;
 • Visa Credit Card, dhe
 • E-klik me qasje te plotë.


Dokumentet që ju duhen për aplikim:

 • Letërnjoftimi;
 • Kopja e regjistrimit të biznesit në MTI dhe konfirmimi;
 • Plani i biznesit (projekti investiv), faturat, para kontratat, kontratat etj;
 • Pasqyrat financiare;
 • Bashkëhuamarrës, garantues, peng (varësisht nga rasti);
 • Dokumente tjera sipas nevojës.

Kushtet që duhet përmbushur për sigurim të pakove:

 • Për periudhën deri në 12 muaj, kredia duhet të mbulohet me kolateral minimum 120%;
 • Për periudhën deri në 36 muaj, kredia duhet të mbulohet me kolateral minimum 150%;
 • Për periudhën nga 37 muaj deri në 60 muaj, kredia duhet të mbulohet me kolateral minimum 180%.


Për vlerat e kredisë mbi 50,000 euro dhe në afat mbi 60 muaj, kërkohet mbulesa me hipotekë.

Për më shumë infomrata ju lutem drejtohuni në degën më të afërt, telefononi në Qendrën Kontaktuese në numrin 038 240 230 100 apo shkruani email në qendrakontaktuese@nlb-kos.com.

Regjistrohu për lajme

Ju lutem shkruani emailin tuaj më poshtë për të pranuar lajmet dhe ofertat e fundit nga NLB Banka

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×