Kredi për mjete investive dhe qarkulluese

Në kuadër të produkteve kreditore të bankës, NLB Banka ka dizajnuar produktin e ri për biznese për rritjen e kapitalit punues dhe rritjen e likuiditetit njëkohësisht në mënyrë që të plotësoj të gjitha nevojat e klientëve të saj. Qëllimi i këtij produkti është shfrytëzimi i mjeteve të kredisë për qëllime investimi dhe mjete qarkulluese në një produkt të vetëm.

Cilat kritere duhet t’i përmbushni për aplikim?

  • Të jeni banor të Republikës së Kosovës
  • Të keni biznes aktiv dhe te regjistruar së paku 6 muaj
  • Biznesi të gjenerojë të hyra, pra të jetë profitabil
  • Të keni histori të mirë kreditore


Dokumentet e nevojshme:

  • Kopja e regjistrimit të biznesit në MTI dhe konfirmimi;
  • Plani i biznesit (projekti investiv),faturat, para kontratat, kontratat etj.;
  • Pasqyrat financiare;
  • Bashkëhuamarrës, garantues, peng (varësisht nga rasti);
  • Dokumente tjera sipas nevojës.

Për më shumë informata ju lutem drejtohuni në degën më të afërt, telefononi në Qendrën Kontaktuese në numrin 038 240 230 100 apo shkruani email në qendrakontaktuese@nlb-kos.com.

Regjistrohu për lajme

Ju lutem shkruani emailin tuaj më poshtë për të pranuar lajmet dhe ofertat e fundit nga NLB Banka

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×