Qëndrueshmëria

Për ne, ky rajon nuk është vetëm një pikë në hartë. Ne e duam shtëpinë tonë, prandaj punojmë ta përmirësojmë dhe zhvillojmë për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm. Kjo është arsyeja pse ne kemi filluar rrugën e integrimit intensiv të qëndrueshmërisë në operacionet tona. Mbi të gjitha, përmes financimit ne duam të përshpejtojmë tranzicionin e Evropës Jug-Lindore në një ekonomi me karbon të ulët.

Raporti i Qëndrueshmërisë

Qëndrueshmëria nuk është vetëm diçka që vendoset në letër

Pjesë e rëndësishme e misionit të Grupit NLB, përveç nivelit të lartë të kujdesit ndaj klientit, angazhimit, njohurive dhe zgjidhjeve inovative, të kontribuoj edhe në një jete më të mirë dhe një të ardhme më të mirë për të gjithë rajonin në të cilin vepron. Grupi NLB beson fuqimisht se mund të sigurojë vlerë të shtuar për klientët, punonjësit dhe në të njëjtën kohë të gjithë kompaninë, prandaj ka filluar intensifikimin e zbatimit të qëndrueshmërisë në biznesin e saj.

Grupi NLB ka nënshkruar Parimet e OKB-së për Bankë të Përgjegjshme

Parimet e OKB-së për Bankë të Përgjegjshme  përcaktojnë rolin dhe përgjegjësinë e industrisë bankare në formësimin e një të ardhme të qëndrueshme dhe në përafrimin e sektorit bankar me objektivat e Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së dhe Marrëveshjes së Klimës së Parisit 2015.

Korniza jonë e Qëndrueshmërisë

NLB Group përpiqet të integrojë plotësisht elementet e qëndrueshmërisë së korporatave dhe kontribuon në mënyrë aktive në një sistem ekonomik dhe social më të ekuilibruar dhe gjithëpërfshirës përmes tre linjave të veprimeve:

Operacione të Qëndrueshme

Operacionet e qëndrueshme i referohen menaxhimit të ndikimeve tona direkte ESG (Mjedisi, Sociale, Qeverisja), duke siguruar që ne të veprojmë në mënyrë etike dhe efikase. Qasja jonë për të përmirësuar operacionet e qëndrueshme është të matim, menaxhojmë dhe raportojmë performancën në përputhje me NFRD të BE-së (Direktiva e BE-së për raportimin jo-financiar) dhe UNEP FI (Iniciativa e Financimit të Programit të Mjedisit të Kombeve të Bashkuara.).

Financim i përgjegjshëm

Financimi i përgjegjshëm integron kriteret e ESG në vendimet tona të biznesit dhe investimeve për përfitime të qëndrueshme të klientëve dhe shoqërisë. Përfshirja e praktikave të qëndrueshmërisë brenda kredisë, investimeve, produkteve dhe shërbimeve tona, është mënyra më domethënëse në të cilën ne mund të mbështesim qëllimet kombëtare dhe globale të zhvillimit të qëndrueshëm. Për më tepër, kjo na mundëson që të menaxhojmë rreziqet për performancën tonë financiare dhe fitimin nga mundësitë e biznesit që dalin nga tranzicioni në një ekonomi më të gjelbër, më gjithëpërfshirëse.

Përgjegjësia Sociale

Ne kontribuojmë në mënyrë aktive drejt zhvillimit më të gjerë socio-ekonomik përmes aktiviteteve tona të Përgjegjësisë Sociale me një fokus të përgjithshëm në arsimin në komunitetet ku veprojmë. Përveç kësaj, ne gjithashtu mbështesim një sërë iniciativash të jashtme të tilla si: humanitare, trashëgimi kulturore, sporte, ndërmarrësi, mjedis etj. 

Lexoni më shumë për strategjinë, vizionin dhe misionin tonë për Qëndrueshmërinë e Korporatës, përkushtimin ndaj qëllimeve të zhvillimit të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara, aktivitetet e qëndrueshme ekonomike, menaxhimin e rrezikut, strukturën e qeverisjes së qëndrueshmërisë, bankingun e përgjegjshëm dhe etikën e biznesit në Kornizën e Qëndrueshmërisë së Grupit NLB. 

NLB Group - Korniza e Qëndrueshmërisë

Betimi i Qëndrueshmërisë së Grupit NLB 2025:

Ne do ta harmonizojmë plotësisht biznesin tonë me Parimet e OKB-së për Bankë të Përgjegjshme

Parimet e OKB-së për Bankë të Përgjegjshme përcaktojnë rolin dhe përgjegjësinë e industrisë bankare në formësimin e një të ardhme të qëndrueshme

Donacionet dhe sponsorizimi do të realizohen në përputhje me SDG të OKB-së

Për pjesën më të madhe, aktivitetet tona CSR të tilla si donacionet dhe sponsorimet do të realizohen në përputhje me qëllimet e OKB-së për zhvillim të qëndrueshëm.

Zgjidhje digjitale pa përdorim të letrave

Zgjidhjet digjitale do të zëvendësojnë biznesin e bazuar në letër. Në këtë mënyrë, ne do të kontribuojmë drejtpërdrejt në uljen e gjurmës sonë të karbonit.

Ne do të ulim gjurmën tonë të karbonit me punën në distancë

Praktika e punës në distancë do të na lejojë të vozisim më pak dhe kështu të zvogëlojmë numrin e zyrave duke ulur kështu drejtpërdrejt gjurmën tonë të karbonit.

Largimi nga biznesi i lidhur me qymyrin dhe financimi i ekonomisë me karbon të ulët

Ne do të ulim gjurmën tonë të karbonit në mënyrë indirekte, përmes aktiviteteve tona të kreditimit dhe investimeve: Largimi nga biznesi i lidhur me qymyrin dhe financimi i ekonomisë me karbon të ulët.

Rritja e ndërgjegjësimit për qëndrueshmërinë në të gjithë Grupin NLB

Për aq sa është e mundur, ne do të rrisim vetëdijen për qëndrueshmërinë në të gjithë Grupin NLB përmes programeve arsimore për punonjësit dhe klientët.

Korniza e menaxhimit të rrezikut do të përmirësohet

Korniza jonë e përgjithshme e menaxhimit të rrezikut do të përmirësohet duke integruar vlerësimin, monitorimin dhe menaxhimin e rreziqeve ESG.

Raportimi i rreziqeve dhe mundësitë sociale dhe mjedisore.

Ne do të raportojmë të dhënat dhe performancën drejt synimeve të përdorura për të vlerësuar dhe menaxhuar rreziqet dhe mundësitë përkatëse mjedisore dhe sociale.

Grupi NLB ka nënshkruar Parimet e OKB-së për Bankë të Përgjegjshme

Qëndrueshmëria nuk është vetëm diçka që vendoset në letër

NLB Group Sustainability Report 2021

Për të gjashtin vit me radhë

Grupi NLB ka nënshkruar Parimet e OKB-së për Bankë të Përgjegjshme

Nëse keni pyetje rreth qëndrueshmërisë, ju mund të na kontaktoni në:
Kontakt
E:

sustainability@nlb-kos.com

T:

+383 38 240 230 100

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×