Kredi Hipotekare

Kjo është mundësia për të jetuar jetën në mënyrën tuaj!

Deri në 400,000€

Deri në 25 vite

Norma preferenciale interesi

Kredi Hipotekare

Bëhuni me shtëpinë e ëndrrave tuaja me kredi hipotekare për blerje, ndërtim apo renovim të shtëpisë. Ne ju financojmë investimin më të rëndësishëm jetësor me norma atraktive të interesit dhe në periudhë afatgjate kthimi. 

NLB Banka ju ofron mundësinë e blerjes së shtëpisë apo banesës tek partnerët afarist me të cilët Banka ka marrëveshje me kushte të favorshme ku hipotekë është vetëm shtëpia apo banesa e financuar nga banka. 

Apliko Online

Cilat kritere duhet t’i përmbushni për aplikim?

  • Të jeni banorë i Republikës së Kosovës,
  • Të merrni pagë përmes NLB Banka.

Dokumentet e nevojshme:

  • Letërnjoftimi për kredimarrësin dhe bashkëkredimarrësin;
  • Kontrata e punës për kredimarrësin dhe bashkëkredimarrësin;
  • Pengu mbi pagën i nënshkruar nga punëdhënësi;
  • Kontrata mbi shitblerjen e patundshmërisë;
  • Dokumente tjera sipas nevojës.

Kalkulatori për kredi

Për më shumë informata ju lutem drejtohuni në degën më të afërt, telefononi në Qendrën Kontaktuese në numrin 038 240 230 100 apo shkruani email në qendrakontaktuese@nlb-kos.com.

Regjistrohu për lajme

Ju lutem shkruani emailin tuaj më poshtë për të pranuar lajmet dhe ofertat e fundit nga NLB Banka

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×