Pako për studentë

Studimet mund të jenë stresuese, por fatmirësisht bankimi me ne JO.

Mirëmbajtje mujore pa pagesë

Shërbime Elektronike pa pagesë

NLB PAY pa pagesë

Pako për studentë

Pako për studentë përmban produkte dhe shërbime bankare dedikuar studentëve përmes së cilës atyre u mundësohet bankim i lehtë dhe i shpejtë.

Cilat produkte/shërbime përfshihen në pako për studentë?

 • Hapja e llogarisë rrjedhëse
 • Mirëmbajtja mujore e llogarisë rrjedhëse
 • Hapja e llogarisë së kursimit
 • Mirëmbajtja e llogarisë së kursimit
 • Debit kartela (paisja dhe mirëmbajtja mujore)
 • Rilëshimi I kartelës debitore pas skadimit
 • SMS Banking (provizioni për notifikim për transakcione me kartela)
 • Pagesat për Keds me Debitim Direkt
 • Xhiro pagesat për Kompanitë shërbyese publike (PTK, Ujësjellësi regjional)
 • Hapja e llogarisë për e-Banking
 • Mirëmbajtja e e-Banking
 • M-Token (nëse klienti përzgjedh kanalin e-Banking)
 • Hapja e llogarisë për m-Banking
 • Mirëmbajtja e m-Banking
 • Transferet brenda bankës me e-Banking apo m-Banking
 • Pagesat e faturave (Keds, Ujësjellësit rajonal dhe PTK-së) me e-Banking apo m-Banking
 • Pagesat në pikat e shitjes (POS) të NLB Banka
 • NLB PAY
 • Web-chat (shfrytëzimi i kanalit komunikues me Bankën)
 • Viber chat (shfrytëzimi i kanalit komunikues me Bankën)
 • Co-browsing (shfrytëzimi i kanalit komunikues me Bankën)

Dokumentacioni i nevojshëm

 • Dokumentacioni i identifikimit
 • Vërtetimi i statusit të studentit


Apliko online për llogari rrjedhëse këtu

Për më shumë informata ju lutem drejtohuni në degën më të afërt, telefononi në Qendrën Kontaktuese në numrin 038 240 230 100 apo shkruani email në qendrakontaktuese@nlb-kos.com.

Regjistrohu për lajme

Ju lutem shkruani emailin tuaj më poshtë për të pranuar lajmet dhe ofertat e fundit nga NLB Banka

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×