Kredi për blerje të veturës

Ofertë speciale për kredi

Financim deri ne 100% te vlerës totale të veturës

Afati i kredisë: deri në 7 vite

Norma efektive e interesit: duke filluar nga 6.22%,

Kredi për blerje të veturës

Përmes kësaj oferte ju mund të blini veturën tuaj të preferuar në njërin nga autosallohet me të cilat banka ka marrëveshje, me normë preferenciale interesi.

Nga kjo ofertë do të përfitojnë të gjithë klientët fizik si dhe të cilët do të blejnë veturë të Partnerët tanë afarist, me të cilët Banka ka kontratë për financimin e veturave.

Përmes kësaj oferte ju përfitoni normë interesi dhe cmim preferencial për Sigurim KASKO në Illyria Insurance.

Kushtet për financim nga NLB Banka janë si në vijim:

 • Financimi: deri në 100%;
 • Afati i kredisë: deri në 7 vite;
 • Norma nominale e interesit: 5.90%;
 • Norma efektive e interesit: Duke filluar nga 6.22%;
 • Provizioni: 0.50%.
 • Sigurimi KASKO i veturës me NLB Banka.

Shembull: 

 • Financim deri 100% te vetures;
 • Shuma e kredisë 15,000 Euro;
 • Sigurimi KASKO i veturës nga NLB Banka;
 • Norma nominale e interesit: 5.90%;
 • Norma efektive e interesit duke filluar me: 6.22%;
 • Shpenzimet administrative: 0.50%;
 • Maturiteti: 7 vite;
 • Kësti mujor: 218.39€.


Shuma totale që klienti duhet t’ia kthej Bankës deri në fund të afatit të kontraktuar është 18,344.26 Euro.

Shënim: Norma efektive e interesit është përllogaritur për afatin e kredise 7 vite.

Cilat kritere duhet t’i përmbushni për aplikim?

 • Të jeni banorë i Republikës së Kosovës,
 • Të merrni pagë përmes NLB Banka.

Dokumentet e nevojshme:

 • Letërnjoftimi;
 • Kontrata e punës;
 • Pengu mbi pagën i nënshkruar nga punëdhënësi;
 • Kontrata mbi shitblerjen e veturës;
 • Dokumente tjera sipas nevojës.


Për më shumë informata ju lutem drejtohuni në degën më të afërt, telefononi në Qendrën Kontaktuese në numrin 038 240 230 100 apo shkruani email në qendrakontaktuese@nlb-kos.com.

Apliko online për kredi

Regjistrohu për lajme

Ju lutem shkruani emailin tuaj më poshtë për të pranuar lajmet dhe ofertat e fundit nga NLB Banka

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×