Kredi deri në 50,000€ pa hipotekë

Deri në 50,000€

Pa hipotekë

Afat kthimi deri në 15 vjet

Kredi deri në 50,000€ pa hipotekë

Kredi per blerje, ndërtim apo renovim të shtëpisë, me norma preferenciale të interesit dhe periudhë afatgjate kthimi.

 • Normë preferenciale interesi,
 • Afati i kredisë: deri në 15 vjet pa hipotekë,
 • Shuma e kredisë: deri në 50,000€,
 • Mbitërheqje,
 • Kartelë kreditore Comfort Card,
 • Shërbime elektronike: e-klik dhe m-klik,
 • Shërbimi NLB PAY- Falas.


Cilat kritere duhet t’i përmbushni për aplikim?

 • Të jeni banorë i Republikës së Kosovës;
 • Të jeni pagëmarrës nga Buxheti i Kosovës;
 • Të pranoni pagën përmes NLB Banka;
 • Nëse jeni klient i Bankës tjetër, Banka do ta trajtoj kërkesën me kusht që paga e ardhshme të kaloj në NLB (Nëse keni kredi në Bankën tjetër, Banka ju mundëson parapagimin e kredisë përmes kredisë se re në NLB Banka)


Dokumentet e nevojshme:

 • Letërnjoftimi për kredimarrësin dhe bashkëkredimarrësin;
 • Kontrata e punës për kredimarrësin dhe bashkëkredimarrësin;
 • Pengu mbi pagën i nënshkruar nga punëdhënësi;
 • Dokumente tjera sipas nevojës.


Për më shumë informata ju lutem drejtohuni në degën më të afërt, telefononi në Qendrën Kontaktuese në numrin 038 240 230 100 apo shkruani email në qendrakontaktuese@nlb-kos.com.

Regjistrohu për lajme

Ju lutem shkruani emailin tuaj më poshtë për të pranuar lajmet dhe ofertat e fundit nga NLB Banka

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×