Pako Premium

Kjo Pako përmban produkte dhe shërbime të shumta të cilat do t’iu ndihmojnë që shërbimet bankare t’i realizoni më lehtë e më shpejtë. 

Pakoja premium është pako e avancuar me produkte dhe shërbime shtesë krahasuar me pakon standard.

Përmban produkte dhe shërbimet të shumta bankare

Mirëmbajtje mujore 3.00€

Shërbime të ndryshme elektronike

Produktet/ shërbimet që përfshihen në Pako:

Hapja, mirëmbajtja dhe mbyllja e llogarisë (rrjedhëse dhe e kursimit)

Lëshimi dhe mirëmbajtja mujore e debit kartelës

Rilëshimi I kartelës debitore pas skadimit

Pagesat për Keds me Debitim Direkt

Hapja e llogarise për M-klik

Mirëmbajtja mujore e llogarisë për M-klik

Hapja e llogarisë për E-klik

Mirëmbajtja mujore e llogarisë për E-klik

M-Token

Transferet brenda bankës me E-klik apo M-klik

Transferet ndërbankare me E-klik dhe M-klik (jo prioritare)

0.80€

Pagesat e faturave (Keds, Ujësjellësit rajonal dhe PTK-së) me e- Banking apo m-Banking

Pagesat në pikat e shitjes (POS)

NLB PAY, WEB Chat, Viber Chat, Co-Browsing

Urdhëresë e përhershme

Debitimi direkt

Xhiropagesat për Kompani shërbyese publike (PTK, Ujësjellësi regjional)

Tërheqja e parave në ATM të NLB Banka (brenda lokaleve të bankës)

0.05€

Tërheqja e parave në ATM të NLB Banka (jashtë lokaleve të bankës)

0.05€

Tërheqja e parave në ATM të NLB Group

Deponimi i parave në ATM

0.10€

Lëshimi dhe rilëshimi pas skadimit i kartelës kreditore Master Comfort Card

Mirëmbajtja e kartelës kreditore Master Comfort Card

Viti i parë falas

Lëshimi dhe rilëshimi pas skadimit i kartelës kreditore Visa Revolving

Mirëmbajtja e kartelës kreditore Visa Revolving Card

Viti i parë falas

Printimi i pasqyrës së llogarisë (një here në muaj)

SMS njoftimi për transaksionet me kartela

SMS njoftimi për transfere hyrëse brenda bankës & Paga

SMS njoftimi për transfere hyrëse nga bankat tjera & Paga

SMS njoftimi për transfere hyrëse internacionale

SMS njoftimi për transfere dalëse internacionale

0.10€

SMS njoftimi për transfere dalëse brenda bankës

0.10€

SMS njoftimi për transfere dalëse ndërbankare

0.10€

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

  • Letërnjoftimi i lëshuar nga Institucionet e Republikës së Kosovë
  • Kopje e faturës (së shërbimeve komunale) si dëshmi mbi adresën tuaj të banimit në Kosovë.


Apliko online për llogari rrjedhëse këtu

Për më shumë informata ju lutem drejtohuni në degën më të afërt, telefononi në Qendrën Kontaktuese në numrin 038 240 230 100 apo shkruani email në qendrakontaktuese@nlb-kos.com. 


Regjistrohu për lajme

Ju lutem shkruani emailin tuaj më poshtë për të pranuar lajmet dhe ofertat e fundit nga NLB Banka

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×