Kredi hipotekare për bashkëatdhetarë

Bëhuni me shtëpinë e ëndrrave tuaja me kredinë hipotekare të dizajnuar ekskluzivisht për bashkëatdhetarë.

Normë preferenciale interesi

Afati maksimal i kredisë: 25 vite

Shuma maksimale e kredisë: 400,000€

Informata për produktin:

NLB Banka ju ofron edhe mundësinë e blerjes së shtëpisë apo banesës tek partnerët afarist me të cilët Banka ka marrëveshje me kushte të favorshme ku hipotekë është vetëm shtëpia apo banesa e financuar nga banka.

Financimi i investimit nga Banka bëhet deri në 70% të planit investiv

Për financimin e patundshmërive të partnerët tanë afarist, nuk ka nevojë për Hipotekë dhe garantues, pasi që hipotekë merret vetëm patundshmëria e financuar nga Banka.

Për financimin e patundshmërive të tjera kërkohet një garantues që jeton dhe vepron ne Republikën e Kosovës si dhe hipotekë patundshmëria e financuar nga Banka apo ndonjë patundshmëri tjetër brenda Republikës së Kosovës.


Apliko online

Cilat kritere duhet t’i përmbushni për aplikim?

  • Të keni dëshmi që jeni qytetar i Republikës së Kosovës e që jetoni në Diasporë;
  • Të keni të hyra të rregullta nga paga apo biznesi juaj.

Dokumentet e nevojshme:

  • Letërnjoftimi për kredimarrësin dhe bashkëkredimarrësin;
  • Kontrata e punës për kredimarrësin dhe bashkëkredimarrësin;
  • Kontrata mbi shitblerjen e patundshmërisë;
  • Dokumente tjera sipas nevojës.


Kalkulatori për krediPër më shumë informata ju lutem drejtohuni në degën më të afërt, telefononi në Qendrën Kontaktuese në numrin 038 240 230 100 apo shkruani email në qendrakontaktuese@nlb-kos.com

Regjistrohu për lajme

Ju lutem shkruani emailin tuaj më poshtë për të pranuar lajmet dhe ofertat e fundit nga NLB Banka

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×