Kampanja MasterCard

Paguaj me kartelë

Fito rimbursim 10€

Pjesëmarrës ne kampanjë do jenë të gjithë kartelë mbajtësit të cilët do të bëjnë të paktën 10 blerje brenda periudhës të kampanjës, kampanja do të zhvillohet në tri periudha: 1 korrik 2023 – 31 korrik 2023, 1 gusht 2023 – 31 gusht 2023, 1 shtator 2023 – 30 shtator 2023 dhe do kenë shpenzuar në blerje ne POS terminale mjete në kumulativ në vlerë 300 EUR.

Për 3000 kartelat e para të lëshuara në tregun e Kosovës nga të gjitha Bankat me të cilat janë bërë së paku 10 apo më shumë blerje tek tregtarët vendorë ose ndërkufitarë në shumën minimale kumulative prej 300,00 eurosh gjatë secilës periudhë te Programit, mbajtësit e kartelave kanë të drejtë që atyre t’u kthehen para në shumën prej 10,00€, deri në ditën e 15-të të muajit pas periudhës së blerjes së bërë me kartelë. 

Kampanja është valide për të gjithë kartelëmabjtësit e brendit Mastercard (kartela debitore dhe kreditore)

Programi do të zhvillohet në tri periudha:

  • 1 korrik  2023 – 31 korrik  2023 (pagesat e kthimit të parave deri më 15 gusht 2023),
  • 1 gusht  2023 – 31 gusht  2023 (pagesat e kthimit të parave deri më 15 shtator  2021),
  • 1 shtator  2023 – 30 shtator  2023 (pagesat e kthimit të parave deri më 15 tetor  2023).

Transaksionet e vlefshme për pjesëmarrje në kampanjë duhet të përmbushin kriteret e mëposhtme:

  • Të vlefshme konsiderohen 10 e më shumë blerje në shumën minimale prej 300,00€,
  • Të vlefshme konsiderohen transaksionet e kryera në POS brenda dhe jashtë Kosovës,
  • Të vlefshme konsiderohen transaksionet e kryera online.

Regjistrohu për lajme

Ju lutem shkruani emailin tuaj më poshtë për të pranuar lajmet dhe ofertat e fundit nga NLB Banka

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×